December 5, 2008

Erti persahabatanSesungguhnya masa itu kapal pelayaran, iman itu kemudi kehidupan, masalah itu badai pencetus kejayaan, dan sahabat itu wadah penggerak destinasi tujuan…. ingatlah oleh kerana kita terlalu mengerjakan amar makruf nahi mungkar, kita kehilangan kawan..biar hilang kawan kerana perjuangan tetapi janagn kita hilang teman seperjuangan..

No comments: